Дейности

В училището има многообразни художествени оркестри и ансамбли – вокални, инструментални, вокално-инструментални и танцови, които участват с успех в концерти, конкурси и фестивали у нас и в чужбина и имат множество награди от Италия, САЩ, Франция, Белгия, Чехия и т.н. Ползотворно е сътрудничеството на училището с холандския диджей Често, с който са реализирани концерти в Белгия, Холандия и България през 2004 и 2005 г.

Представителният хор на училището успешно участва в престижния форум “Нова българска музика” през 2006 г., където представи нови и неизпълнени творби от известни български композитори, намерили място в издадения от Съюза на българските композитори диск.

Трайни са контактите на училището с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив. Традиционно студентите провеждат квалификационната си практика с хора и оркестрите на училището. Поставените творби намират сценична реализация непосредствено след практиката и влизат трайно в репертоара на художествените състави.

Училището поддържа контакти с много културни институции, медии, фолклорни фестивали и конкурси и трайно присъства в културния живот на страната.

Голям процент от завършилите училището се реализират в областта на фолклорните изкуства, създавайки свои формации или музикални къщи, солисти в ансамблите или осъществяват успешна самостоятелна кариера.

Advertisements
Posted in Дейности | Leave a comment

Специалности

Изучаването на българските музикални инструмент тамбура, гъдулка, гайда и кавал датира от основаването на училището през 1967 г. През 1974 г. се открива специалността народно пеене, а от 1994 специалност лютиерство. През 1998 г. е разкрита и специалността български танци.

В специалността “Тамбура“ учениците изучават 8-струнната тамбура – най-разпространеният вариант на тамбурата. Едни от най-изявените тамбуристи, завършили училището, са Любомир Владимиров, Валентин Янков, Антон Цамбов, Владимир Владимиров, Димитър Христов.

В специалността “Гъдулка“ учениците изучават 3-струнната тракийска гъдулка и тракийския гъдуларски изпълнителски стил. Едни от най-изявените гъдулари, завършили училището са Цветан Цветков, Димитър Лавчев, Иван Костов, Пейо Трендафилов, Тройчо Банев, Ангел Добрев.

По специалността “Гайда“ учениците изучават високата джура гайда и овладяват всички стилове на свирене. Едни от най-изявените гайдари, завършили училището, са Иван Варимезов, Мария Стоянова, Красимир Кондов, Диньо Маринов.

По специалността “Кавал“ възпитаниците на училището изучават всички
кавалджийски стилове на традиционния триставен кавал. Едни от най-изявените
кавалджии завършили училището са: Теодоси Спасов, Данчо Радулов, Кръстьо
Димов, Николай Докторов.

По специалността “Народно пеене“ се изучават всички певчески стилове от различните фолклорни области. Едни от най-изявените певици завършили училището са: Бинка Добрева, Дафинка Дамянова, Жечка Сланинкова, Радостина Кънева.

По специалността “Лютиерство“ – изработка на български народни музикални инструменти, учениците с голяма любов и усърдие усвояват изработването на
кавал, гъдулка и тамбура. Много от завършилите училището работят като про-
фесионални лютиери в страната и чужбина.

По специалността “Български танци“ учениците изучават богатото танцово наследство от всички фолклорни области. Завършилите тази специалност получават солидна професионална подготовка и се реализират в професионалните ансамбли у нас и зад граница.

Posted in Специалности | Leave a comment

За училището

Националното училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев“– град Котел, е първото в България училище за изучаване само на народна музика. То отваря врати на 2 октомври 1967 г. с наименованието Средно музикално училище, а от 1982 г. носи името на големия български музикант и композитор Филип Кутев. От 2004 г.училището е преименувано в Националното училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев“ (НУФИ).

Училището е разположено в модерна красива и просторна сграда, дело на арх. Младен Панчев. Училищният комплекс включва класни стаи и кабинети, концертна зала с капацитет 200 места, 4 зали за танци, музикална библиотека, 12 учебни зали с пиана, общежитие със столова.

Понастоящем в училището се изучават народни музикални инструменти –
гайда, кавал, гъдулка, тамбура, народно пеене и български народни танци. Тук се
съхранява и развива един стар народен занаят – изработка на народни музикални
инструменти – лютиерство. От момента на откриването на училището до днес
повече от хиляда талантливи български деца са усетили и усвоили богатството на българската фолклорна традиция в областта на музиката и танца. Сега в училището се обучават 225 ученика от различните райони на страната.

Продължителността на обучението е 5 години – от VIII до ХII клас. След успешно завършване на ХII клас и полагане на предвидените изпити учениците получават диплом за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

В НУФИ преподават висококвалифицирани учители.

Posted in За училището | Leave a comment

Снимки от училището

                     

Posted in Снимки | Leave a comment

История на училището

“Филип Кутев” е първото средно фолклорно училище в Европа.

Музикалното училище “Филип Кутев” се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2.X.1967 г. и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Дава възможност както на чужденците, така и на българите да се запознаят с българския фолклор и да почувстват българския дух и култура.

От създаването му през 1967 година до 2004 година се казва Средно Музикални Училище (СМУ) “Филип Кутев”. Със Заповед N РД-14-106 от 05.V.2004 година на Министъра на Образованието на Република България е преименувано на Национално Училище за Фолклорни Изкуства (НУФИ) – “Филип Кутев”.

Музикално училище “Филип Кутев” разполага с прекрасна база за обучение и живеене.
Училищният комплекс включва:

концертна зала с капацитет 200 места
зала за танци
музикална библиотека
12 учебни кабинета с пиана
общежитие със столова
хотел за туристи и гости
Училищна програма
Специалностите в музикалното училище са: кавал, гайда, тамбура, гъдулка, фолклорни песни и танци, направа на народни инструменти.

Продължителността на обучението е 5 години. Програмата включва общи и специални музикални предмети. Ежедневно учениците имат индивидуални уроци по фолклорна музика и пиано. Обучават се от високо професионални, квалифицирани учители и специалисти.

Всички учащи задължително участват в един или няколко училищни оркестри и ансамбли (вокални, инструментални, вокално-инструментални и танцови), които се различават по размер. Те могат да бъдат от 7, 14, 22, 35 или 45 души.

Възпитаниците на музикално училище “Филип Кутев” участват в различни концерти, фестивали и състезания в страната и чужбина.

Posted in История на училището | Leave a comment